Endotel Hücreleri Kendi Kendine Yenilenmeyi Uyarıyor ve Nöral Kök Hücrelerinin Nörojenezini Genişletiyor

Nöral kök hücrelerinin vasküler bir niş içinde bulunduğu söylenmiş ama nöral kök hücreler ile kan damarını oluşturan hücreler arasında direk fonksiyonel bir ilişki kanıtlanamamıştı. Biz yaptığımız bu çalışmada, Vasküler düz kas hücreleri hariç kan damarlarının yapısına katılan Endotel hücrelerinin, Nöral kök hücrelerinin kendi kendine yenilenmesini sağlayan, onların farklılaşmasını inhibe ederek Nöron üretimini arttıran solübl faktörler salgıladığını gösterdik.

 

Bu faktörlere hem embriyonik hem de yetişkin kök hücreleri cevap veriyor. Böylece daha fazla projeksiyon nöron ve internöron tiplerinin in vitro ortamda üretilmesi sağlanıyor. Endotel ko-kültürü, Notch ve Hes 1’i aktive ederek nöroepitelyal hücre temasını kendi kendini yenileme işlemini düzenlemek için uyarır. Bu bulgular endotelyal hücrelerin Nöral kök hücre nişlerinin önemli bir parçasını oluşturduğunu göstermiştir.

Makalenin devamı için https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fscience.sciencemag.org%2Fcontent%2F304%2F5675%2F1338.full&h=ATPOjF2k_iG7qL_2MeVKDLL3e7zv61YbYKfPqWyKzLHNlKB0APLnkuD1QqzgmXVX1ERf4LM8TWH_vEzRbWFaQCep7_kfS6kgV-eIsQuGubVI5ES4yRI7WmrMafkJQGoIFT6y0EeKSITMm1RXrw5CwgPaJ7uOOmUhfANgIjYdhI4_P1Puc5uoA6gAxZ1ABf_AsvDJ7JFWiAO6n523aJ4JTmmTolsZQXVBgqQV26jMsdLD-zHXBR-No44L1DQPJSMizTx3KwtoNKIVbRsKgNvDe8qr9A1bu7XtHz5bEphg

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Show Buttons
Hide Buttons