Koronavirüs ve ACE2 Reseptör İlişkisi

ACE2 reseptörlerinin , SARS virüsü de dahil olmak üzere bazı Koronavirüsler için insan hücrelerine giriş noktası olduğu gösterilmiştir.

ACE2’nin insan vücudunda ekspresyonu ve dağılımı, 2019-nCoV’nin potansiyel enfeksiyon yollarını gösterebilir.

Geliştirilen tek hücreli RNA sekanslama (scRNA-Seq) tekniği ve genel veritabanına dayanan tek hücreli transkriptomlar aracılığıyla, araştırmacılar ACE2 RNA ekspresyon profilini tek hücre çözünürlüğünde analiz ettiler.

Akciğerin tip II alveolar hücrelerinde (AT2), özofagus üst ve tabakalı epitel hücrelerinde, ileum ve kolondan emici enterositler, kolanjositler, miyokardiyal hücreler, böbrek proksimal tübül hücreleri ve mesane ürotelyal hücrelerinde yüksek ACE2 ekspresyonu tanımlandı.

Bu bulgular, ACE2 ifade eden hücreleri yüksek olan organların 2019-nCoV enfeksiyonu için potansiyel yüksek risk olarak kabul edilmesi gerektiğini göstermiştir.

ACE2 NEDİR ?

Anjiyotensin dönüştürücü enzim 2 (ACE2), anjiyotensin I’in nonapeptit anjiyotensine [1-9] veya anjiyotensin II’nin anjiyotensin 1-7’ye dönüşümünü katalizleyen bir ekzopeptidazdır.

ACE2’nin kardiyak fonksiyona doğrudan etkisi vardır, ağırlıklı olarak kalbin ve böbreklerin vasküler endotel hücrelerinde ayrıca akciğer ve bağırsağın epitel hücrelerinde eksprese edilir.

Kaynak

https://www.nature.com/articles/s41368-020-0074-x

Çeviri: İsra ATAN

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Show Buttons
Hide Buttons